Välkommen till ANDT-uppföljning.se

Webbplatsen syftar till att statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och organisationer på ett strukturerat och samlat sätt ska kunna följa upp regeringens ANDT-strategi via de indikatorer som är kopplade till strategins olika mål.

I indikatorlabbet finner du indikatorer från flera myndigheter och organisationer vilka beskriver utvecklingen vad gäller bland annat tillgänglighet, konsumtion/användning, vårdkontakter, dödsfall och skador. I dagsläget kan endast ett fåtal indikatorer redovisas på lokal nivå, men ett flertal på regional nivå. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete sker i samverkan med ansvariga huvudaktörer för möjligheten att redovisa fler indikatorer på regional och lokal nivå.

Nyheter

  • Ny version av andtuppfoljning.se

    Publicerat

    Folkhälsomyndigheten lanserar en ny version av webbplatsen med ny design och förbättrad struktur. Syftet är att göra uppföljningssystemet mer användarvänligt.

Uppdateringar i indikatorlabbet

Introduktion

Introduktionsfilmen visar funktionerna i Indikatorlabbet.

Driftinformation

  • Indikatorlabbet i ny version den 19/2 2015