Uppföljning av ANDT-strategin

Här kan du på ett samlat sätt följa utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) genom de indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål. Indikatorerna beskriver utvecklingen för bland annat tillgänglighet, konsumtion/användning, vårdkontakter, dödsfall och skador. Ett utvecklingsarbete pågår för att fler indikatorer ska kunna redovisas på regional och lokal nivå.

Klicka här för att komma till statistikdatabasen - Indikatorlabbet

Nyheter

Uppdateringar i indikatorlabbet

Introduktion

Introduktionsfilmen visar funktionerna i Indikatorlabbet.